METER.AC :: [earth] [meteo] [nodes]

METER.AC: Началото | 001

18:00

18:10

  Проф. д-р Иван Чалъков, център "Наука, технологии, иновации", Философско-исторически факултет - Пловдивски университет
  Гражданска наука в действие: meter.ac като научна, технологична и социална иновация

18:25

  Доц. д-р Любен Боянов и инж. Явор Христов, Факултет "Приложна информатика и статистика" - Университет за национално и световно стопанство и Идеяконсулт ООД
  Платформи и средства за обработка, съхранение и анализ на големи данни от IoT

18:40

18:55

  Доц. д-р Емил Дойчев, Факултет по математика и информатика - Пловдивски университет
  Приложно програмен интерфейс big data API

19:10