METER.AC :: [external] [earth] [meteo] [nodes]

METER.AC: Изследване на атмосферата 3 | 005

    Понеделник, 13 ноември 2023 г. | Начало в 17:00 | запис

17:00

    Откриване на уебинара и представяне на лектора

17:10

18:10

    Въпроси и дискусия